For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر وحیده السادات صادقی خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشکده فنی مهندسی گلپایگان تلفن : 03157240065 فکس : 03157240067 وب سایت : وحیده السادات صادقی زمینه های تحقیقاتی :
  • پردازش تصویر
  • سنتزکننده های فرکانسی
  • سنسورها

تحت نظارت وف ایرانی